praebeo

praebeo
praebeo, 2, offer, present, give, ||Mt. 5:39; A. 17:31; 1 C. 7:35; show, display, A. 1:3; Ti. 2:7.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • ПРЕБЕНДАРИИ — (лат. praebendarii, от praebeo даю, доставляю) категория (сравнительно малочисленная) феод. зависимого крестьянства в ср. век. Зап. Европе. Для П. характерно: отсутствие собств. х ва (иногда они имели лишь дом и огородный участок); постоянная… …   Советская историческая энциклопедия

 • Prebend — Stipend/income granted to a *canon or *prebendary; the money was provided via an endowment. [< Lat. praebeo = to supply, to provide] …   Dictionary of Medieval Terms and Phrases

 • proie — (proî) s. f. 1°   Ce que les animaux carnassiers ravissent pour leur nourriture. •   L âne sauvage est la proie du lion dans le désert ; ainsi les pauvres sont la proie des riches, SACI Bible, Ecclésiast. XIII, 23. •   Nous sommes quatre à… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • GANYMEDES — Trois fil. puer formosissimus, quem cum Iuppiter deperiret, in Idae monte venantem ab aquila rapi iussit, et in caelum afferri, eumque poculis praefici, repudiato ministerio Hebes, filiae Iunonis, quae ante illius raptum miscendo nectari praeerat …   Hofmann J. Lexicon universale

 • NUPTIALIS Annulus — apud Hebraeos, nullus primo, postea rarus fuit, ut diserte scribit Leo Mutin ensis Archisynagogus Venetus, de gli Riti Hebraici part. 4. c. 3. Nimirum non in Nuptiis, sed in ipsis Sponsalibus, primus annuli usus. Unde, quod aliqui habent fidei… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ԱՌՏՈՒԵՄ — (եցի.) NBH 1 0312 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ն. παρέχω praebeo, πορίζω afferro իբր Տալ. մատուցանել. առաջի առնել. աւանդել. *Յաղագս ամենայնի (այս ինքն տիեզերաց) բնութեան խնդրութիւն առտուեցին: Միշտ լինելութիւն սոցունց ելով եւ ելոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՏԱԲԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. ἑκφέρω effero, educo, praebeo, produco Արտաքս բերել. վերածել. ʼի դուրս հանել. յառաջ բերել. ընծայել. արտադրել. տալ. *Զնախաստեղծն արտաբերեաց ʼի դժխոց. Զքր. կթ.: *Զգոչումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԺԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 421 Chronological Sequence: 6c, 12c ն. ποτίζω potum praebeo, rigo, irrigo որպէս թէ Բաժակաւ արբուցանել. իմա՛ Ոռոգանել զտունկս՝ փոս բանալով ʼի ձեւ բաժակի առ արմին. փոս բանալով ջրել. ... *Թողուլ ինչ երկրագործին դարման՝ խնամոց գործ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՈԽԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ա. ուր իցէ ճոխութիւն բանից. ճոխ բանիւ. *Ոչ երեւին գրեալ ʼի յոլովից ճոխաբան պատմութեանց. Խոր. պտմ. հռիփս.: ա. ՃՈԽԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ. ՃՈԽԱԲԱՆԵԼ ա. αὑθεντέω autorem me praebeo.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՈԽԱԲԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Early classical, 9c, 10c, 12c ՃՈԽԱԲԱՆ ԼԻՆԵԼ. ՃՈԽԱԲԱՆԵԼ. αὑθεντέω autorem me praebeo. Տիրաբար խօսել. եւ Շատախօսել. ընդարձակել զբանն. եւ Մեծաբանել. *Ոչ ճոխաբան լինել քան զայր մարդ. ՟Ա. Տիմ. ՟Բ. 12: *Ոչ ճոխաբան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՊԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ. ապաստան, եւ հուպ աստ). σύμβλημα (հանգանակ). commissio χρεία (պէտք). opus ἑπιτήδευμα studium, diligentia. եւ բայիւ παρέχω (լծ. պարգեւել).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”